THỐNG KÊ TRƯỜNG, CƠ SỞ, NHÓM LỚP MẦM NON TƯ THỤC THÀNH PHỐ LÀO CAI

Ngày cập nhật: 01/11/2021 00:00:00

THỐNG KÊ TRƯỜNG, CƠ SỞ, NHÓM LỚP MẦM NON TƯ THỤC THÀNH PHỐ LÀO CAI

THỐNG KÊ TRƯỜNG, CƠ SỞ, NHÓM LỚP MẦM NON TƯ THỤC
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai 
       
STT TÊN TRƯỜNG/CƠ SỞ/NHÓM LỚP ĐỊA CHỈ GHI CHÚ
(xã, phường, thị trấn)  
I Trường Mầm non Tư Thục
1 MN Việt Hà   Tổ 13 - Phường Cốc Lếu  
2 MN Linh Anh  Tổ 36 - Đ. Bờ sông - Phường Cốc Lếu  
3 MN Hoàng Long Tổ 20 - Đường Bà Triệu - Phường Kim Tân  
4 MN Hải Phượng Tổ 41 - P.Kim Tân  
5 MN Sao Mai  Tổ 18 - Đ. Hoàng Văn Thụ - P. Cốc Lếu   
6 MN Duyên Sơn Tổ 19B - Phường D.Hải   
7 MN Ánh Dương Tổ 5 - Phường Kim Tân  
8 MN Dương Bình Tổ 4 - Đ. Nhạc Sơn - P. Bắc Cường  
9 MN Trump Kisd Tổ 41 - Đ. Nhạc Sơn - P.Cốc Lếu  
10 MN Thảo Anh Phường Bắc Cường  
11 MN Mai Linh T 6 - Phường Nam Cường  
II Cơ sở tư thục
     Phường Bắc Lệnh
1 Cơ Sở Đi No Đại lộ Trần Hưng Đạo - Tổ 17 - P. Bắc Lệnh  
2 Ngôi Sao Nhỏ Tổ 15 - P. Bắc Lệnh  
3 Ngọc Hà Tổ 16 - P. Bắc Lệnh  
4 Cơ sở Quỳnh Anh Tổ 7 P. Bắc Lệnh  
    Phường Bắc Cường
1 Cơ sở TT Hoa Ban Tổ 7. Đ. Hoàng Trường Minh - P.B.Cường  
2 Cơ sở Sao Mai Đg Võ Nguyên giáp -Khu Bitecco - P.B.Cường  
3 CSTT Phương Linh Đg Nguyễn Thị Định - Tổ 8 - P. Bắc Cường  
4 CSTT Thùy Dương Tổ 20 - Đ. Hoàng Quy - P.Bắc Cường  
5 CSTT Mai Phương Tổ 17 Đường Lê Thanh- P.B.Cường  
   Phường Kim Tân
1 Cơ sở TT Anh Tú  Tổ 5; Đ. Xuân Diệu - P.Kim Tân  
2 Cơ sở TT Anh Đào Tổ 12; Đ. Tuệ Tĩnh - P. Kim Tân  
3 Cơ sở TT Ánh Hường Tổ 12; Đ. Tuệ Tĩnh - P. Kim Tân  
4 Cơ sở TT Ban Mai Tổ 27; Đ. Qui Hoá - P. Kim Tân  
5 Cơ sở TT Hoài Oanh Tổ 46; Đ. Qui Hoá - P. Kim Tân  
6 Cơ sở Tuổi Thần Tiên Tổ 12; Đ. Tuệ Tĩnh - P. K.Tân  
7 Cơ sở TT Sóc Nhí Đ. Lê Đại Hành - P. Kim Tân  
8 Cơ sở TT Kim Huệ Tổ 5; Đ.Tuệ Tĩnh - P.Kim Tân  
   Phường Pom Hán
1 Cơ sở TT Sơn Ca Tổ 9 - P.Pom Hán  
2 CSTT Hoa Sen Tổ  9 - P.Pom Hán  
  Phường Cốc Lếu
1 Cơ sở TT Vành Khuyên Tổ 41 - P.Cốc Lếu  
2 CSTT Bé Ong Tổ 36 - P.Cốc Lếu  
3 CSTT Ánh Hằng T. - P.Cốc Lếu  
  Phường Phố Mới
1 Cơ sở Mai Trang SN: 086 - Tổ 6 - Đường Nguyễn Huệ   
2 Cơ sở Họa My SN: 076 - Tổ 11- Đường Mạc Vĩnh Chi   
3 CSMN Sơn Ca SN: 193a - Tổ 14 - Đường Minh Khai   
4 Cơ sở Mặt trời nhỏ SN: 124 - Tổ 7 - Nguyễn Chi Phương   
5 Cơ sở Tuổi thơ SN: 452 - Tổ 29 - Đường Khánh Yên   
Phường Nam Cường
1  Cơ sở TT Nhật Nhật Tổ 8 - Nam Cường  
2  Cơ sở TT Chim Non Tổ 1 - Nam Cường  
3 CSTT Anh Anh Tổ 5 - Nam Cường  
4 CSTT Family Baby Tổ 12 - Nam Cường  
5 CSTT Hello Kistty Tổ 1 - Nam Cường  
Phường Duyên Hải
1 Cơ sở TT Bích Thuỷ Sn 040 - Tổ 6 - Hưng Hóa - Duyên Hải  
2 Cơ sở TT Ong Vàng SN 096 - Tổ 2 - Phường Duyên Hải  
3 Cơ sở TT Hoa Linh Tổ 32 Trần Đại Nghĩa - D. Hải  
4 Cơ sở TT Bé Ngoan 1  Sn 046 - Nguyễn Đức Cảnh - P.Duyên Hải  
5 CSTT Hải Nhi  Tổ 22B - P.Duyên Hải  
Xã Vạn Hòa  
1 CSTT Hưng Thịnh Sn 001 Phố Hưng Thịnh - Xã VH  
2 CSTT Hướng Dương SN 036 - Đg Khánh Yên - Hồng Hà - VH  
Phường Bình Minh    
  Quỳnh Anh Phố Phạm Duy Thông - SN035 -T23A  
Phường Xuân tăng    
  CSTT Anh Đào Phố Đặng Thái Thân SN099 - Tổ 22  
Xã Cam Đường    
  CSTT Họa Mi Thôn Suối Ngàn - Xã Cam Đường

Người đăng: Phòng GD&ĐT Lào Cai