LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO PGD&ĐT TUẦN 19

Ngày cập nhật: 01/11/2021 00:00:00

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO PGD&ĐT TUẦN 19

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác của Lãnh đạo phòng GD&ĐT thành phố tuần 19 năm 2019
(Từ ngày 06/5 đến 12/5/2019)
Thứ/ngày Thời gian Đ/c Ngô Vũ Quốc
 Trưởng phòng GD&ĐT
Đ/c Trần Thị Thùy Dung
Phó trưởng phòng GD&ĐT
Phòng GD&ĐT
Hai
06/5
Sáng Làm việc tại cơ quan 7h30 (Trung tâm hội nghị thành phố): Hội nghị tiếp xúc đối thoại của cấp ủy với đại diện DVTTN thành phố năm 2019. 07h30 (TH Duyên Hải): Kiểm tra toàn diện tiểu học Duyên Hải
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan 14h00 (TH Hoàng Văn Thụ): Sinh hoạt tổ chuyên môn tiếng Anh tháng 5.
Ba
07/5
Sáng 7h30 (Nhà văn hóa phường Phố Mới): Hội nghị sơ kết đánh giá 04 năm triển khai mô hình trường học mới tại tỉnh Lào Cai. 7h30 (Nhà văn hóa phường Phố Mới): Hội nghị sơ kết đánh giá 04 năm triển khai mô hình trường học mới tại tỉnh Lào Cai. 7h30 (Nhà văn hóa phường Phố Mới): Hội nghị sơ kết đánh giá 04 năm triển khai mô hình trường học mới tại tỉnh Lào Cai.
7h15 (Trung tâm hội nghị thành phố): Khai mạc Cuộc thi
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan  

08/5
Sáng 07h30 (Trung tâm hội nghị thành phố): Thi tìm hiểu, học tập và làm theo Bác. 07h30 (Trung tâm hội nghị thành phố): Thi tìm hiểu, học tập và làm theo Bác. 07h30 (Trung tâm hội nghị thành phố): Thi tìm hiểu, học tập và làm theo Bác.
Chiều 13h30 (Trung tâm hội nghị thành phố): Thi tìm hiểu, học tập và làm theo Bác.
18h00 (TH Hoàng Văn Thụ): Lễ vinh danh các nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc trong năm học 2018-2019
13h30 (Trung tâm hội nghị thành phố): Thi tìm hiểu, học tập và làm theo Bác.
18h00 (TH Hoàng Văn Thụ): Lễ vinh danh các nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc trong năm học 2018-2019
13h30 (Trung tâm hội nghị thành phố): Thi tìm hiểu, học tập và làm theo Bác.
18h00 (TH Hoàng Văn Thụ): Lễ vinh danh các nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc trong năm học 2018-2019
Năm
09/5
Sáng 07h30 (Trung tâm hội nghị thành phố): Thi tìm hiểu, học tập và làm theo Bác. 07h30 (Trung tâm hội nghị thành phố): Thi tìm hiểu, học tập và làm theo Bác. 07h30 (Trung tâm hội nghị thành phố): Thi tìm hiểu, học tập và làm theo Bác.
Chiều 13h30 (Trung tâm hội nghị thành phố): Thi tìm hiểu, học tập và làm theo Bác. 13h30 (Trung tâm hội nghị thành phố): Thi tìm hiểu, học tập và làm theo Bác. 13h30 (Trung tâm hội nghị thành phố): Thi tìm hiểu, học tập và làm theo Bác.
Sáu
10/5
Sáng Làm việc tại cơ quan 07h30 (xã Tả Phời): Kiểm tra các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn xã Tả Phời.  
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan  
Bảy
11/5
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ

Người đăng: Phòng GD&ĐT Lào Cai