Địa chỉ: 519, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0974.704.488 - Fax: 0273.817.094 - Email: dohuyhoc@elc.vn; dhhoc-laocai@laocai.gov.vn